ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 16 รายการ (ครั้งที่ 4).pdf
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 16 รายการ (ครั้งที่ 4).pdf
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน