ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกรีย)(ครั้งที่ 3)ปีงบประมาณ 2560
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกรี่ย)(ครั้งที่ 3)ปีงบประมาณ 2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน