ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 46 รายการและประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 12 รายการ
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 46 รายการและประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 12 รายการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 101 คน