ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  รายละเอียด : .ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 71 คน