ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลนาเหรง ขอประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ความพิการ
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาเหรง ขอประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ความพิการ
หมายเหตุ: 1. ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี กรุณาปรับยอด ณ เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น
หมายเหตุ: 2.กรณีตรวจสอบพบว่า กรมบัญชีกลางไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชี ขอให้ท่านนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมด้วยบัตรประชาชนตัวจริง ติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลโดยตรง ( คุณปัทมา และ คุณวันวิสาข์ โทร.075-752111 ต่อ 15)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน