ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลนาเหรง ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งกำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาเหรง
ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งกำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 61 คน