ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลขาเหรง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 และประชาสัมพันธ์เรื่องให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
  รายละเอียด : เทศบาลขาเหรง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 และประชาสัมพันธ์เรื่องให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 642 คน