ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 127-02 สายวังเลา-นาแงะ หมู่ที่ 1,2 ตำบลนาเหรง
  รายละเอียด : ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 127-02 สายวังเลา-นาแงะ หมู่ที่ 1,2 ตำบลนาเหรง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน