ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาเหรง ( การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตส์ พ.ศ.2563)
  รายละเอียด : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตส์ พ.ศ.2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 734 คน