ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
  รายละเอียด : เรื่องการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 78 คน