ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลนาเหรง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 749 คน