ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลนาเหรงขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 140 คน