ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 668 คน