ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลนาเหรง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 682 คน