ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย)
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน