ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลือนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั่งที่ 1
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลือนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั่งที่ 1
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 168 คน