ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตามนโยบายรัฐบาล
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรงกำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 726 คน