ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรงได้จัดโครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อ ซึ่งมีสาเหตุจากยุงลาย โดยได้ฉีดพ่นยุงลายบริเวณวัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และฉีดพ่นตามบ้านประชาชนทุกหมู่บ้าน ในตำบลนาเหรง สามารถดาวน์โหลดกำหนดการฉีดพ่นของแต่ละหมู่บ้าน ที่นี่ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการฉีดพ่นฯ ทางผู้รับจ้างจะแจ้งให้ ส.อบต. หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 720 คน