ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) และหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 7)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 771 คน