ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนนายกฯ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราขการแทนนายกฯ  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 731 คน