ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ด่วนที่สุด
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาเหรง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ประจำกองช่าง
1.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2.นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 903 คน