ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ จะรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ๗) จำนวน 1 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 753 คน