ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ จะรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ๗) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง (นักบริหารการคลัง 6) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 6) จำนวน 1 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 709 คน