ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 819 คน