ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 839 คน