ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สถานการณ์การเกิดโรคมือเท้าปาก
  รายละเอียด :

ตามที่ได้มีการตรวจพบโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเหรง  อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2558  ทำให้เด็กนักเรียนเกิดการเจ็บป่วย ซึ่งจากรายงานการสอบสวนโรคของโรงพยาบาลนบพิตำ พบว่าป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก จำนวน 3 ราย  โดยทั้งหมดเป็นเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเหรง 


              จากรายงานการสอบสวนโรคของโรงพยาบาลนบพิตำ   แจ้งอีกว่าจากการติดตามผู้ป่วยของ โรงพยาบาลนบพิตำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพุดและสาธารณสุขอำเภอนบพิตำ พบว่าอาการของผู้ป่วยทุเลาแล้ว   และโรคมือเท้าปากก็เป็นโรคที่พบได้ตามฤดูกาล  ยังไม่พบการระบาดเป็นวงกว้าง ทางผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการแนะนำผู้ป่วยและครอบครัวเรียบร้อยแล้ว   นอกจากนี้  เทศบาลตำบลนาเหรงยังได้ดำเนินการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้งนี้  เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคฯ อีกระดับหนึ่งด้วยแล้ว

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 809 คน