ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายแขวงการทาง - ม3 ต.กะหรอ ม.4
  รายละเอียด : ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายแขวงการทาง - ม3 ต.กะหรอ ม.4 ซ่อมแซมถนนชำรุดสายแขวงการทาง - ม3 ต.กะหรอ โดยใช้รถเกรดเกลี่ยปรับสภาพพื้นทางเดิม พร้อมใช้หินคลุกจำนวน 300 ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุดพร้อมใช้รถเกรดเกลี่ยอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 576 คน