ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดสายปรีชา - เฟื่อง
  รายละเอียด : ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดสายปรีชา - เฟื่อง ซ่อมแซมถนนชำรุดสายสายบ้านนายปรีชา – บ้านนายเฟื่อง หมู่ที่ 8 โดยใช้รถเกรดเกลี่ยปรับสภาพพื้นทางเดิม และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 x 1.00 x 6.00 เมตร จำนวน 2 จุด ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 x 5.00 เมตร จำนวน 4 จุด พร้อมใช้หินคลุกจำนวน 200 ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุดพร้อมใช้รถเกรดเกลี่ยอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 546 คน