ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดสายซอยเขาน้อย หมู่ที่ 4
  รายละเอียด : ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดสายซอยเขาน้อย หมู่ที่ 4 ซ่อมแซมถนนชำรุดสายซอยเขาน้อย โดยใช้รถเกรดเกลี่ยปรับสภาพพื้นทางเดิม พร้อมใช้หินคลุกจำนวน 80 ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุดพร้อมใช้รถเกรดเกลี่ยอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 548 คน