ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายหกรัง - ไสคา
  รายละเอียด : ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายหกรัง - ไสคา ซ่อมแซมถนนชำรุดสายหกรัง – ไสคา โดยใช้รถเกรดเกลี่ยปรับสภาพพื้นทางเดิม พร้อมใช้หินคลุกจำนวน 100 ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุดพร้อมใช้รถเกรดเกลี่ยอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 549 คน