ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 .ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การจัดเก็บเงินค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและการเก็บเงินค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ต.ค. 2562
2 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรือผู้ได้รับคัดเลื่อกและสาระสำคัญของสัญญารือข้อตกลงเป็นนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงมีนาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 ต.ค. 2562
3 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรือผู้ได้รับคัดเลื่อกและสาระสำคัญของสัญญารือข้อตกลงเป็นนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงมิถุนายน พ.ศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 ต.ค. 2562
4 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรือผู้ได้รับคัดเลื่อกและสาระสำคัญของสัญญารือข้อตกลงเป็นนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงกันยายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
28 ต.ค. 2562
5 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ต.ค. 2562
6 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ผลการลงทะเบียนเพื่อจ้างแรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ก.ย. 2562
7 ประชาสัมพันธุ์เพื่อจ้างแรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
25 ก.ย. 2562
8 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 ก.ย. 2562
9 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกรด) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
22 มี.ค. 2562
10 ขายทอดตลาดพัสดุพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
22 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22