ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ประจำปีงบประมาณ 2560และ2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 ส.ค. 2563
2 จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ประจำปีงบประมาณ 2560และ2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 ส.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
23 ก.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รายชื่อครัวเรือนผู้มีสิทธฺิ์ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
23 ก.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง สรรหาและรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
13 ก.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
17 มิ.ย. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลาเหรง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
41
16 มิ.ย. 2563
8 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
135
10 มิ.ย. 2563
9 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา (พิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
158
01 มิ.ย. 2563
10 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ดาวน์โหลดเอกสาร
138
27 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28