ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบาลตำบลนาเหรง ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งกำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 ม.ค. 2563
2 เทศบาลตำบลนาเหรง ขอประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
26 ธ.ค. 2562
3 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รับสมัครแม่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 ธ.ค. 2562
4 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 46 รายการและประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
28 พ.ย. 2562
5 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
28 พ.ย. 2562
6 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
27 พ.ย. 2562
7 ประกาศรับสมัครชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาเหรง
24
22 พ.ย. 2562
8 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกรีย)(ครั้งที่ 3)ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
22 พ.ย. 2562
9 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 16 รายการ (ครั้งที่ 4).pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 พ.ย. 2562
10 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23