ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องิ่นในสังกัดเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
24 พ.ย. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
12 พ.ย. 2563
3 ปประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
05 พ.ย. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
451
08 ต.ค. 2563
5 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
18 ก.ย. 2563
6 คำสั่ง ที่ 359/2563 เรื่องแต่งต้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
447
28 ส.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
452
20 ส.ค. 2563
8 คำสั่ง ที่ 336/2563 เรื่องแต่งต้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฎิบัติบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้านการลงทะเบียรเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
423
11 ส.ค. 2563
9 จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ประจำปีงบประมาณ 2560และ2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
470
05 ส.ค. 2563
10 จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ประจำปีงบประมาณ 2560และ2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
471
05 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30