ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
578
26 มิ.ย. 2562
92 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
689
20 มิ.ย. 2562
93 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
578
22 พ.ค. 2562
94 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสรื่อมราคาทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
507
07 พ.ค. 2562
95 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
606
05 เม.ย. 2562
96 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
599
29 มี.ค. 2562
97 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกรด) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
622
22 มี.ค. 2562
98 ขายทอดตลาดพัสดุพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
566
22 มี.ค. 2562
99 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
529
07 มี.ค. 2562
100 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
07 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31