ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
21 ม.ค. 2562
92 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
12 ม.ค. 2562
93 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
27 ธ.ค. 2561
94 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
71
22 ธ.ค. 2561
95 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
78
20 ธ.ค. 2561
96 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
19 ธ.ค. 2561
97 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง มาตรการจูงใจการชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
17 ธ.ค. 2561
98 การแบ่งทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
17 ธ.ค. 2561
99 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
30
15 ธ.ค. 2561
100 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
11 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30