ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2562
591
01 มี.ค. 2562
102 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
552
22 ก.พ. 2562
103 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
555
21 ม.ค. 2562
104 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
606
12 ม.ค. 2562
105 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
572
27 ธ.ค. 2561
106 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
521
22 ธ.ค. 2561
107 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
528
20 ธ.ค. 2561
108 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
554
19 ธ.ค. 2561
109 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง มาตรการจูงใจการชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
17 ธ.ค. 2561
110 การแบ่งทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
542
17 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31