ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องการแสดงเจตนาสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
72
02 ต.ค. 2561
102 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
67
16 ก.ย. 2561
103 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
110
07 ก.ย. 2561
104 ใบสมัครเข้าร่วมประกวดผลผลิตทางการเกษตร โครงการ"ของดีเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
31 ส.ค. 2561
105 เรียนรู้ - เฝ้าระวัง - ป้องกัน ดินถล่ม ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ดาวน์โหลดเอกสาร
92
08 ก.ค. 2561
106 เตรียมพร้อมรับมือ - เรียนรู้ป้องกัน พายุหมุนเขตร้อน ดำเนินชีวิตปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 ก.ค. 2561
107 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้้งที่ 1 ประจำปี 2561
73
11 พ.ค. 2561
108 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
85
18 ม.ค. 2561
109 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การแบ่งทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
12 ธ.ค. 2560
110 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
07 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30