ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง มาตรการจูงใจการชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
07 พ.ย. 2560
112 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
06 พ.ย. 2560
113 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
88
13 ก.ย. 2560
114 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
82
02 ก.ย. 2560
115 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
81
07 ส.ค. 2560
116 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาคสนาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษ๊และทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
112
31 ก.ค. 2560
117 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุก ดาวน์โหลดเอกสาร
95
10 ก.ค. 2560
118 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประเภท พนักงานจ้างชั่วคราวตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนาเหรง ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ดาวน์โหลดเอกสาร
91
23 มิ.ย. 2560
119 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
86
23 มิ.ย. 2560
120 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างชั่วคราวตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนาเหรง ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
91
20 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30