ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การแบ่งทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
559
12 ธ.ค. 2560
122 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
604
07 พ.ย. 2560
123 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง มาตรการจูงใจการชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
575
07 พ.ย. 2560
124 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
581
06 พ.ย. 2560
125 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
539
13 ก.ย. 2560
126 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
531
02 ก.ย. 2560
127 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
527
07 ส.ค. 2560
128 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาคสนาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษ๊และทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
553
31 ก.ค. 2560
129 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุก ดาวน์โหลดเอกสาร
544
10 ก.ค. 2560
130 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประเภท พนักงานจ้างชั่วคราวตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนาเหรง ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ดาวน์โหลดเอกสาร
540
23 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31