ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
86
20 มิ.ย. 2560
122 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
15 มิ.ย. 2560
123 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
115
15 มิ.ย. 2560
124 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
103
13 มิ.ย. 2560
125 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
02 มิ.ย. 2560
126 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างชั่วคราวตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
02 มิ.ย. 2560
127 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
202
17 พ.ค. 2560
128 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
16 พ.ค. 2560
129 การรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย
89
02 ก.พ. 2560
130 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยแรก คร้้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
99
15 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30