ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
537
23 มิ.ย. 2560
132 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างชั่วคราวตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนาเหรง ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
546
20 มิ.ย. 2560
133 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
544
20 มิ.ย. 2560
134 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
569
15 มิ.ย. 2560
135 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
567
15 มิ.ย. 2560
136 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
555
13 มิ.ย. 2560
137 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
534
02 มิ.ย. 2560
138 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างชั่วคราวตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
538
02 มิ.ย. 2560
139 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
663
17 พ.ค. 2560
140 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
511
16 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31