ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
252
25 พ.ค. 2558
152 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
25 พ.ค. 2558
153 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
272
04 ก.พ. 2558
154 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
29 ธ.ค. 2557
155 รับสมัครพนักงานด่วนที่สุด
437
04 พ.ย. 2557
156 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ด่วนที่สุด
336
22 ต.ค. 2557
157 ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
16 ต.ค. 2557
158 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
251
14 ก.ย. 2557
159 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
263
05 ก.ย. 2557
160 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
187
03 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30