ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
216
25 ส.ค. 2557
162 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
15 ส.ค. 2557
163 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
295
14 ส.ค. 2557
164 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
19 มิ.ย. 2557
165 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
202
02 พ.ค. 2557
166 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2557
223
26 เม.ย. 2557
167 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
21 ก.พ. 2557
168 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
278
20 ก.พ. 2557
169 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
27 ธ.ค. 2556
170 มาตรการจูงใจการชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
18 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30