ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
28 ธ.ค. 2555
182 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรงเรื่อง การแบ่งทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)ในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
27 ธ.ค. 2555
183 การแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)เทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
768
27 ธ.ค. 2555
184 ประชาสัมพันธ์การให้บริการช่วงพักกลางวันในวันการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆของเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
250
25 ธ.ค. 2555
185 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องมาตรการจูงใจการชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
605
07 ธ.ค. 2555
186 ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
399
24 ส.ค. 2555
187 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
06 ส.ค. 2555
188 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
01 พ.ค. 2555
189 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
03 ก.พ. 2555
190 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1190
23 ม.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30