ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องิ่นในสังกัดเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
24 พ.ย. 2563
12 ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
14 พ.ย. 2563
13 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
12 พ.ย. 2563
14 ปประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
528
05 พ.ย. 2563
15 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
512
08 ต.ค. 2563
16 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
18 ก.ย. 2563
17 คำสั่ง ที่ 359/2563 เรื่องแต่งต้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
497
28 ส.ค. 2563
18 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
497
20 ส.ค. 2563
19 คำสั่ง ที่ 336/2563 เรื่องแต่งต้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฎิบัติบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้านการลงทะเบียรเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
469
11 ส.ค. 2563
20 จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ประจำปีงบประมาณ 2560และ2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
513
05 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31