ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 การประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนระยะเวลาในการให้บริการประชาชนโครงการปรับปรุงให้บริการชำระเงินภาษีและค่าธรรมเนียมช่วงพักกลางวันและวันหยุดราชการ(วันเสาร์และวันอาทิตย์) ปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
30 ธ.ค. 2554
192 ประชาสัมพันธ์การให้บริการช่วงพักกลางวันในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
332
30 ธ.ค. 2554
193 การมอบอำนาจปฎิบัติราชการแทนในการสั่งการให้บริการชำระเงินภาษีและค่าธรรมเยมต่างๆ ของท้องถิ่นช่วงพักกลางวันและวันหยุด(วันเสาร์ - อาทิตย์) ดาวน์โหลดเอกสาร
359
29 ธ.ค. 2554
194 มาตราการจูงใจการเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
21 ธ.ค. 2554
195 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
818
25 มี.ค. 2554
196 แบบฟอร์มส่งมอบงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
10226
02 มี.ค. 2554
197 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2554และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
266
28 ก.พ. 2554
198 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลนาเหรง เปิดบริการฟรี
568
15 ก.พ. 2554
199 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
528
04 ก.พ. 2554
200 ประชาสัมพันธ์การกระบวนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
230
28 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30