ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
707
07 ม.ค. 2556
192 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหรง เรื่อง เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
704
07 ม.ค. 2556
193 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
675
28 ธ.ค. 2555
194 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรงเรื่อง การแบ่งทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)ในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
936
27 ธ.ค. 2555
195 การแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)เทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1218
27 ธ.ค. 2555
196 ประชาสัมพันธ์การให้บริการช่วงพักกลางวันในวันการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆของเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
696
25 ธ.ค. 2555
197 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องมาตรการจูงใจการชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
1058
07 ธ.ค. 2555
198 ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
852
24 ส.ค. 2555
199 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
687
06 ส.ค. 2555
200 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
677
01 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31