ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
663
03 ก.พ. 2555
202 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1639
23 ม.ค. 2555
203 การประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนระยะเวลาในการให้บริการประชาชนโครงการปรับปรุงให้บริการชำระเงินภาษีและค่าธรรมเนียมช่วงพักกลางวันและวันหยุดราชการ(วันเสาร์และวันอาทิตย์) ปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
857
30 ธ.ค. 2554
204 ประชาสัมพันธ์การให้บริการช่วงพักกลางวันในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
783
30 ธ.ค. 2554
205 การมอบอำนาจปฎิบัติราชการแทนในการสั่งการให้บริการชำระเงินภาษีและค่าธรรมเยมต่างๆ ของท้องถิ่นช่วงพักกลางวันและวันหยุด(วันเสาร์ - อาทิตย์) ดาวน์โหลดเอกสาร
811
29 ธ.ค. 2554
206 มาตราการจูงใจการเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
761
21 ธ.ค. 2554
207 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1265
25 มี.ค. 2554
208 แบบฟอร์มส่งมอบงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
11373
02 มี.ค. 2554
209 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2554และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
717
28 ก.พ. 2554
210 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลนาเหรง เปิดบริการฟรี
1022
15 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31