ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 การแข่งขันกีฬา "นาเหรงเกมส์" ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
03 มิ.ย. 2553
232 คำสั่งอบต.นาเหรง ที่ 312/2553 เรื่องการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน และคำสั่ง อบต.นาเหรง ที่ 313/2553 เรื่อง เวรรักษาการณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
731
02 มิ.ย. 2553
233 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
290
02 มิ.ย. 2553
234 ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
27 พ.ค. 2553
235 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาเหรง ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
10 พ.ค. 2553
236 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเหรง พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
03 ก.พ. 2553
237 ประชาสัมพันธ์กระบวนงานบริการประชาชนด้านงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
384
14 ธ.ค. 2552
238 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
10 พ.ย. 2552
239 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง เรื่อง สายด่วนนายก ดาวน์โหลดเอกสาร
755
15 ต.ค. 2552
240 ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ ดาวน์โหลดเอกสาร
387
01 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30