ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 แบบฟอร์มใบแจ้งการเข้าดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
334
01 ต.ค. 2552
242 แบบฟอร์มใบแจ้งส่งมอบงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2169
01 ต.ค. 2552
243 แบบฟอร์มใบขอถอนเงินประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
798
01 ต.ค. 2552
244 ประกาศ อบต.นาเหรง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
444
01 มิ.ย. 2552
245 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพันฒนา อบต.นาเหรง ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
703
27 พ.ค. 2552
246 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 43 สาย จำนวน 9 หมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
490
26 มี.ค. 2552
247 ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของ อบต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
548
03 มี.ค. 2552
248 ประกาศสภาอบต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
552
24 ก.พ. 2552
249 ขั้นตอนการชำระภาษีปี 52 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
03 ก.พ. 2552
250 ประกาศการแบ่งทำเลและการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง (ภรด.) ดาวน์โหลดเอกสาร
1089
22 ธ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30