ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 กระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง ฯจำนวน 11 กระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
463
15 ธ.ค. 2551
252 ขั้นตอนการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
05 ธ.ค. 2551
253 แจ้งการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
425
28 พ.ย. 2551
254 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
21 พ.ย. 2551
255 ประชาสัมพันธ์มาตรการจูงใจการชำระภาษีประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
21 พ.ย. 2551
256 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
21 พ.ย. 2551
257 ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
21 พ.ย. 2551
258 ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
21 พ.ย. 2551
259 ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2549-2552 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
14 พ.ย. 2551
260 ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2549-2552 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
14 พ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30