ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ขั้นตอนการชำระภาษีปี 52 ดาวน์โหลดเอกสาร
856
03 ก.พ. 2552
262 ประกาศการแบ่งทำเลและการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง (ภรด.) ดาวน์โหลดเอกสาร
1543
22 ธ.ค. 2551
263 กระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง ฯจำนวน 11 กระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
918
15 ธ.ค. 2551
264 ขั้นตอนการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
757
05 ธ.ค. 2551
265 แจ้งการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
875
28 พ.ย. 2551
266 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
957
21 พ.ย. 2551
267 ประชาสัมพันธ์มาตรการจูงใจการชำระภาษีประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
837
21 พ.ย. 2551
268 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
786
21 พ.ย. 2551
269 ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
758
21 พ.ย. 2551
270 ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
777
21 พ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31