ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
744
08 มิ.ย. 2550
282 รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
703
08 มิ.ย. 2550
283 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขน ดาวน์โหลดเอกสาร
700
01 พ.ค. 2550
284 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
685
27 มี.ค. 2550
285 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
664
06 มี.ค. 2550
286 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
660
28 ก.พ. 2550
287 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
719
02 ก.พ. 2550
288 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง เรื่อง แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการตลาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
909
19 ม.ค. 2550
289 การประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.นาเหรง ประจำปี 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
826
21 ธ.ค. 2549
290 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและจัดตั้งหมู่บ้านใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
717
21 ธ.ค. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30