ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
158
20 พ.ค. 2563
22 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาเหรง ( การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตส์ พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
15 พ.ค. 2563
23 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาเหรงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาเหรง (ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
15 พ.ค. 2563
24 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูล บนถนน คู คลองหรือสถานที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
12 พ.ค. 2563
25 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง ในภาพอาจจะมี ข้อความ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
12 พ.ค. 2563
26 คำสั่ง ที่ 164/2563 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 เม.ย. 2563
27 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนวัน เวลา ประเมินสมรรถนะ การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
243
01 เม.ย. 2563
28 เทศบาลขาเหรง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 และประชาสัมพันธ์เรื่องให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
31 มี.ค. 2563
29 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ดาวน์โหลดเอกสาร
231
30 มี.ค. 2563
30 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมความรำคาญ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30