ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ขั้นตอนการชำระภาษีปี 52 ดาวน์โหลดเอกสาร
972
03 ก.พ. 2552
292 ประกาศการแบ่งทำเลและการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง (ภรด.) ดาวน์โหลดเอกสาร
1659
22 ธ.ค. 2551
293 กระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง ฯจำนวน 11 กระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1033
15 ธ.ค. 2551
294 ขั้นตอนการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
871
05 ธ.ค. 2551
295 แจ้งการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
990
28 พ.ย. 2551
296 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1071
21 พ.ย. 2551
297 ประชาสัมพันธ์มาตรการจูงใจการชำระภาษีประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
953
21 พ.ย. 2551
298 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
901
21 พ.ย. 2551
299 ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
874
21 พ.ย. 2551
300 ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
891
21 พ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34